Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Παρουσίαση του ετήσιου προγράμματος με το Ειδικό Σχολείο και το Ειδικό Νηπιαγωγείο

Τρία σχολεία... μια φωνή

Ένα ετήσιο πρόγραμμα ολοκληρώθηκε. Η Στ΄τάξη του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών, το Ειδικό Σχολείο και το Ειδικό Νηπιαγωγείο, συνεργάστηκαν όλη τη χρονιά με...

αξιόλογα αποτελέσματα. Πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει μια νέα αρχή η

συνεργασία μεταξύ των σχολείων, η ανταλλαγή απόψεων, η κοινωνικοποίηση των παιδιών.

Συγχαρητήρια στους μαθητές και τους δασκάλους τους.


https://www.youtube.com/watch?v=TgKwYjYkBC8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=yFuXOgUroWM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=pBvuuc1Dna0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=sknQ8GfYuL4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=2hhLvzMmP1w&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/upload

https://www.youtube.com/watch?v=E2aOVmKHC-Q&feature=youtu.be

Δεν υπάρχουν σχόλια: