ΣΙΝΕ

Τρίτη 21 Μαΐου 2024

Πρόσκληση στην 13η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) καθώς και του Ν. 3463/2006 όπως ισχύουν στην 13η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις... 24 Μαΐου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης 

Εισηγητής: Ιωάννης Ευαγγελόπουλος Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Πληροφορίες: Ευδοξία Μπαζάκα

Θέμα 1ο

Αναμόρφωση και ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Γρεβενών οικονομικού έτους 2024, μετά την αναπομπή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Θέμα 2ο

Επανακατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2024 του Δήμου Γρεβενών, μετά την αναπομπή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Ευθύμιος Πρέβεζας.

Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιφιγένεια Μπαρλαγιάννη

 

Κοινοποίηση:

1. Βουλευτή Γρεβενών κο Ιωάννη Γιάτσιο

2. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κο Γεώργιο Αμανατίδη

3. Αντιπεριφερειάρχη Νομού Γρεβενών, κο Ιωάννη Τσακνάκη

4. Α. Δ. Η. - Δ. Μ. (Τμήμα Διοίκησης - Οικονομικού)

5. Τοπικές οργανώσεις όλων των πολιτικών κομμάτων

6. M.M.E.

7. Εσωτερική διανομή (Διευθύνσεις, Αυτοτελή Γραφεία και Τμήματα του Δήμου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: