Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Γρεβενών, γνωστοποιεί ότι δημοσιεύτηκε η αρ. 4511/24-06-2019, 5η Τροποποίηση της αρ. 592/23-1-2019 Απόφασης...
«1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020».
Με την εν λόγω 5η τροποποίηση ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης η 2η Ιουλίου και ώρα 1 μετά το μεσημέρι. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.
Ο φυσικός φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται εγγράφως και εις διπλούν στη ΔΑΟΚ από τις 3 Ιουλίου 2019 έως και τις 22 Ιουλίου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Γρεβενών, στην κα. Αικατερίνη Πέτρου, τηλ. 2462353080.                

Ο Δ/ΝΤΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...