ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΖΕΜΠΙΛΙΑΔΟΥ ΣΙΝΕ

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Ψηφιακή εποχή και Γεωργία: Τα Γρεβενά προχωρούν μπροστά! - 5 νέοι αγρο-μετεωρολογικοί σταθμοί στην Π.Ε. Γρεβενών

Με κάθε επισημότητα υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ. Κασαπίδη Γεώργιο, η σύμβαση για την ανάθεση της προμήθειας και εγκατάστασης 5 νέων αγρο-μετεωρολογικών σταθμών στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών,... με συνολικό κόστος πλησίον των 28.000€, το οποίο αναλαμβάνει η Π.Ε. Γρεβενών μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) της.

Πρόκειται για την καρποφόρηση μίας πρωτοβουλίας του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, κ. Φωλίνα Αθανάσιου, με γνώμονα την ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων των γεωργών της Π.Ε. Γρεβενών.

Ειδικότερα, πρόκειται να εγκατασταθούν 4 σταθμοί εντός του Δήμου Γρεβενών, και 1 εντός του Δήμου Δεσκάτης. Η κατανομή γίνεται υπόψιν του γεγονότος ότι στο Δήμο Δεσκάτης ήδη λειτουργούν 5 τέτοιοι σταθμοί, εκ των οποίων οι δύο αξιοποιούνται ως αγρο-μετεωρολογικοί, ενώ στον Δήμο Γρεβενών υπάρχουν μόνο 2 (στην πόλη Γρεβενών και στο Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας), οι οποίο μάλιστα ανήκουν στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Οι νέοι σταθμοί πρόκειται να αξιοποιηθούν ως αγρο-μετεωρολογικοί.

Όλοι οι σταθμοί θα είναι ασύρματοι και θα περιλαμβάνουν σύστημα συλλογής και αποστολής δεδομένων. Θα διαθέτουν μηχανικά αεριζόμενο κλωβό προστασίας και τους παρακάτω αισθητήρες μέτρησης:

− Θερμοκρασίας αέρα

− Σχετικής υγρασίας αέρα

− Ταχύτητας ανέμου

− Διεύθυνσης ανέμου

− Βαρομετρικής πίεσης

− Ύψους βροχόπτωσης

− Ηλιακής ακτινοβολίας με υπολογισμό ολικής εξατμισοδιαπνοής

− Διύγρανσης φυλλώματος

Ο κάθε σταθμός θα είναι επεκτάσιμος και θα μπορεί να δεχτεί στο μέλλον και άλλους αισθητήρες, όπως έξτρα αισθητήρα θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας αέρα, θερμοκρασίας εδάφους, υγρασίας εδάφους, θερμοκρασίας φυλλώματος, UV ακτινοβολίας.

Το δίκτυο αγρο-μετεωρολογικών σταθμών λειτουργεί ως εργαλείο λήψης αποφάσεων σε μιαμεγάλη μερίδα ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Στόχο αποτελεί η κάλυψη της Π.Ε. Γρεβενών(σε σημεία με αγροτικό ενδιαφέρον) με μετεωρολογικούς σταθμούς οι οποίοι θα είναι σεθέση να καταγράφουν τις μετεωρολογικές συνθήκες και να παράγουν ασφαλείς εκτιμήσειςγια πιθανά μολύσματα ή ασθένειες στις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Η αγρο-μετεωρολογικήπληροφορία είναι απαραίτητη για την στροφή της αγροτικής δραστηριότητας της περιοχήςπρος τη γεωργία ακριβείας, με άμεσα οφέλη στην εξοικονόμηση πόρων δια της μείωσης τωνεπεμβάσεων, τον εξορθολογισμό των καλλιεργητικών πρακτικών, την αύξηση της απόδοσηςκαι την βελτίωση ποιότητας του τελικού προϊόντος. Ακόμη, οι σταθμοί αξιοποιούνται στο πρόγραμμα φυτοπροστασίας και με την χρήση κατάλληλουλογισμικού υπολογίζεται σε πραγματικό χρόνο η πιθανότητα εκδήλωσης ασθενειών στις καλλιέργειες που βρίσκονται κοντά στον σταθμό.

Επίσης καθώς τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών θα είναι 24 ώρες το 24ώροπροσβάσιμα στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας του κάθε σταθμού, θα αποτελέσουν σημαντικόεργαλείο για τους όλους τους φορείς της περιοχής που εμπλέκονται σε θέματα πολιτικήςπροστασίας και οδικής κυκλοφορίας, και εξαιρετικά χρήσιμη πληροφορία για τους ιδιώτες σεθέματα προγραμματισμού αγροτικών, οικοδομικών και διάφορων υπαίθριων εργασιών καιδραστηριοτήτων, ταξιδιών κλπ. Η πληροφορία που θα παρέχουν οι σταθμοί θα βοηθήσει στηνλήψη έγκαιρων αποφάσεων και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων σε περιπτώσειςαντιμετώπισης ακραίων καιρικών φαινομένων και των επιπτώσεών τους, θα υποβοηθήσει το έργοαποχιονισμού/καθαρισμού του οδικού δικτύου και της πυροπροστασίας της Π.Ε. Γρεβενών.Τέλος, σε βάθος χρόνου, τα δεδομένα καταγραφής τωνμετρήσεων των σταθμών θα μπορούν να αξιοποιηθούν στατιστικά σε τομείς αγροτικήςπολιτικής, πολιτικής προστασίας, προστασίας του περιβάλλοντος και σχεδιασμού τεχνικώνέργων.

Λόγω και έργω, ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών και το σύνολο της Περιφερειακής Αρχής, συνεχίζουν τον αγώνα για αναβάθμιση της πρωτογενούς παραγωγής της Π.Ε. Γρεβενών, και δημιουργία ενός περιβάλλοντος πολυτομεακής ανάπτυξής της.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                    ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: