ΣΙΝΕ

Πέμπτη 23 Μαΐου 2024

Έκτακτη εκστρατεία ενημέρωσης από την Επιθεώρηση Εργασίας για τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις υποχρεώσεις των εργοδοτών

Νόμος 4808/2021 (Α’ 101)

Σχεδόν το σύνολο των συναδέλφων εργοδοτών γνωρίζουν πολύ καλά τον τρόπο και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι Επιθεωρητές Εργασίας κατά τους ελέγχους.

Θυμίζουμε ότι η Επιθεώρηση Εργασίας είναι Ανεξάρτητη Αρχή, που έχει σαν αποτέλεσμα την πλήρη προστασία των Επιθεωρητών (Νομική και Οικονομική) ακόμα και σε παραβίαση λαθών εκ μέρους τους. Η ενημέρωση αφορά ευθέως τον εργοδότη και ενέχει πρόστιμο από 500 έως 10.500 Ευρώ, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους, με τα προβλεπόμενα στον Νόμο 4808/2021 (Α’ 101).

Ο ως άνω Νόμος παρέχει την δυνατότητα στον εργαζόμενο ακόμη και να αποχωρήσει από την εργασία του, όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις κινδύνων για την ασφάλειά του - κίνδυνος για την ζωή του και την υγεία του.

Επίσης σε περιπτώσεις βίας – παρενόχλησης ο εργαζόμενος αποχωρεί από την εργασία του χωρίς περικοπή του μισθού του,  καταγγέλλοντας το περιστατικό στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Εάν ο εργοδότης δεν λάβει συγκεκριμένα αποτελεσματικά μέτρα, για να παύση ο κίνδυνος επιβάλλεται πρόστιμα 1.500 Ευρώ για κάθε μέρα μέχρι συμμόρφωσής του.

Εφ’ όσον όμως ο εργοδότης συμμορφωθεί, ο εργαζόμενος υποχρεούται να επιστρέφει στην εργασία του.

Επανειλημμένως έχουμε προσδιορίσει ότι περιπτώσεις σε οποιοδήποτε διαφορά μεταξύ των εργαζομένων ή εργαζομένου και εργοδότη δεν ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ χωρίς Αναστολές και παρεμβαίνουμε για να αποφευχθούν τα χειρότερα. (Εξοντωτικά πρόστιμα – Φυλακίσεις – Δικαστήρια).

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Τσαπατσάρης Γρηγόριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: