ΣΙΝΕ

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

Υπολογίστε online το Δώρο Χριστουγέννων που δικαιούστε

Ένα online εργαλείο, το οποίο μπορεί να υπολογίσει το ύψος του δώρου των Χριστουγέννων που δικαιούνται οι εργαζόμενοι υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες και οι άνεργοι, δημιούργησε το ΚΕΠΕΑ (Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων) της... ΓΣΕΕ. 

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κατεθυνθεί στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα του Κέντρου και αφού γράψει τα στοιχεία που θα του ζητηθούν (ειδικότητα, ημερομηνία πρόσληψης, μικτό ύψος αποδοχών) μπορεί να υπολογίσει ακριβώς το ποσόν που δικαιούται ως 13ο μισθό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: